Κ.Δ.Β.Μ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Τρέχοντα Σεμινάρια – Δηλώστε Συμμετοχή Τώρα

1  / Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Συμμέτοχη Εκπαιδευτών στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ, κατάλληλο για όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη διδακτική εμπειρία (150 ώρες).

2 / Διεθνής Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Παροχής Πρώτων Βοηθειών
ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
(Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά – Βρέφη & Ενήλικες)