Ακαδημία Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Το ποσοστό επιτυχίας είναι ένας αριθμός που για τους περισσότερους αποδεικνύει την απόδοση και την αποτελεσματικότητα. Για εμάς το σημαντικό είναι αυτό που εκφράζει αυτή η σχέση, που στην περίπτωσή μας, επιτυχία αποτελεί η πρόσβαση στις σχολές των πρώτων πέντε επιλογών που οι μαθητές μας έθεσαν ως στόχο.
Αυτό αποτελεί επιτυχία και για εμάς αυτή η σχέση ισορροπεί ετησίως πάνω από το 94%.

Στις αίθουσες του Φροντιστηρίου Ακαδημία καθηγητές και μαθητές κάθονται στο ίδιο στρογγυλό τραπέζι με βασικό κανόνα τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων 4-5 ατόμων ανά τάξη, μια αποδοτική σύνθεση, έτσι ώστε τα παιδιά να αναπτυχθούν συνεργατικά και κοινωνικά, ξεδιπλώνοντας τις δεξιότητες και ικανότητές τους.

Όσον αφορά τς νέες τεχνολογίες, εφαρμόζουμε την εκπαίδευση με χρήση διαδραστικού πίνακα και μια εξελιγμένη ψηφιακή πλατφόρμα επικοινωνίας με τους μαθητές αλλά και τους γονείς. Όλες οι αίθουσες εντάσσονται στο σύγχρονο περιβάλλον του φροντιστηρίου, είναι ευήλιες και διαθέτουν κλιματισμό τελευταίας τεχνολογίας.